parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Uzvedības korekcijas programma

Uzvedības korekcijas programma personām, kas sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Informācija no likumi.lv

Kopā 16 stundas.

Nr. Tēma Stundu skiats
1 Iepazīšanās ar grupas dalībniekiem. Motivācijas nodarbība. Personība un uzvedība 2.5
2 Ieradums, pieradums, atkarība. Uzvedība, kas veidojas atkarības ietekmē 2.5
3 Atkarību izraisošas vielas, to ietekme. Atkarību izraisošu vielu ietekme un transportlīdzekļu vadīšana 2.5
4 Domāšanas kļūdas. Atbildīga uzvedība uz ceļa. Cēloņi un sekas 2.5
5 Emociju un uzvedības vadība. Stresa vadība 2.5
6 Problēmu risināšanas stratēģija. Veselīga uzvedība. Atbildīgs lēmums 2.5
7 Programmas tēmu kopsavilkums. Galvenie secinājumi 1.0