parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir 6 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 63.1.pants

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 63.2.pants

Ceļa nedošana noteiktajā kārtībā operatīvajam TL

Sods ir 6 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 63.3.pants

Oranžo/dzelteno bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 63.4.pants

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV – 11 NSV

Punktu skaits: 0 | 4**

Ceļu satiksmes likumā 63.5.1.pants

Vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes negadījuma

Sods ir 14 NSV – 140 NSV un tiesības no 3 līdz 24 mēn. vai bez

Punktu skaits: 0 | 4**

Ceļu satiksmes likumā 63.5.2.pants

Brauktuves neatbrīvošana pēc ceļu satiksmes negadījuma CSN minētajos gadījumos

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 63.6.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums