parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, pilnās masas vai atļautās faktiskās masas pārsniegšana no 5% līdz 10% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 36 NSV un pārvadātājam 114 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.1.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, pilnās masas vai atļautās faktiskās masas pārsniegšana no 10% līdz 20% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 36 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 280 NSV – 460 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.2.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, pilnās masas vai atļautās faktiskās masas pārsniegšana sākot no 20%

Sods ir vadītājam 56 NSV – 140 NSV un pārvadātājam 460 NSV – 1140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.3.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana no 5% līdz 10% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.4.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana no 10% līdz 20% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.5.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana sākot no 20%

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.6.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, pilnās masas pārsniegšana no 5% līdz 15% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.7.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, pilnās masas pārsniegšana no 15% līdz 25% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.8.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, pilnās masas pārsniegšana sākot no 25%

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.9.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm vai ass slodzes pārsniegšana no 5% līdz 15% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.10.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm vai ass slodzes pārsniegšana no 15% līdz 25% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.11.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa pārsniedz 3,5t, bet nepārsniedz 12t, izgatavotāja noteiktā slodzes sadalījuma uz asīm vai ass slodzes pārsniegšana sākot no 25%

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.12.pants

Kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšana, kā arī kravas transportēšana ar TL, kas nav speciāli paredzēts šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēts

Sods ir 11 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.13.pants

Noteikumu, kuri paredz ārpus TL gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, pārkāpšana diennakts gaišajā laikā

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.14.pants

Noteikumu, kuri paredz ārpus TL gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, pārkāpšana diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

Sods ir 6 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.15.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot TL (TL sastāva) pilno masu vai atļauto faktisko masu līdz 5% vai pārsniedzot noteikto slodzes sadalījumu uz asīm vai ass slodzi, vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu līdz 5%

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 56 NSV vai nosūtītājam fiziskajai personai 8 NSV – 28 NSV vai nosūtītājam juridiskai personai 14 NSV – 56 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.16.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo ass slodzi vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu no 5% līdz 10% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 36 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV vai nosūtītājam fiziskajai personai 28 NSV – 70 NSV vai nosūtītājam juridiskai personai 114 NSV – 280 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.17.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo ass slodzi vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu no 10% līdz 20% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 36 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 280 NSV – 460 NSV vai nosūtītājam fiziskajai personai 70 NSV – 114 NSV vai nosūtītājam juridiskai personai 280 NSV – 460 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.18.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL pieļaujamo ass slodzi vienass tilta slodzi vai tilta asu slodzes summu sākot no 20%

Sods ir vadītājam 56 NSV – 140 NSV un pārvadātājam 460 NSV – 1140 NSV vai nosūtītājam fiziskajai personai 114 NSV – 140 NSV vai nosūtītājam juridiskai personai 460 NSV – 1140 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.19.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo garumu līdz 2% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 4 NSV – 8 NSV un pārvadātājam 8 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.20.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo garumu no 2% līdz 20% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.21.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo garumu sākot no 20%

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.22.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot atļauto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo platumu līdz 2,65m (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 4 NSV – 8 NSV un pārvadātājam 8 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.23.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot atļauto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo platumu no 2,65m līdz 3,10m (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.24.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot atļauto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo platumu sākot no 3,10m

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Punktu skaits: 1

Autopārvadājumu likumā 54.25.pants

Speciālās atļaujas (licences) vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.26.pants

Kravas komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.27.pants

Starptautiskā komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.28.pants

Kravas kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Sods ir vadītājam 14 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV un nosūtītājam 14 NSV – 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.29.pants

Regulas Nr. 1072/2009 8. panta 2.a punktā noteikto prasību pārkāpšana attiecībā uz kabotāžas pārvadājuma veikšanu ar to pašu TL vai, ja tas ir sakabināts TL, ar tā paša TL mehānisko TL 4 dienu laikā pēc pēdējā kabotāžas pārvadājuma beigām Latvijas teritorijā

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.29.1.pants

Regulas Nr. 1072/2009 8. panta 3. punktā noteikto skaidru pierādījumu neiesniegšanu par iepriekšējo starptautisko pārvadājumu vai par katru secīgi veiktu kabotāžas pārvadājumu, vai par visiem veiktajiem pārvadājumiem, ja TL atrodas Latvijas teritorijā 4 dienu laikā pirms starptautiskā pārvadājuma

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.29.2.pants

Komercpārvadājuma veikšana ar citas personas TL bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 70 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.30.pants

Kravas pašpārvadājuma veikšana, pārkāpjot pašpārvadājumu veikšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.31.pants

Aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, neievērošana

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.32.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšana no 5% līdz 15% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.33.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšana no 15% līdz 25% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.34.pants

TL (TL sastāva), kura pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, pilnās masas pārsniegšana sākot no 25%

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.35.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu līdz 2% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 4 NSV – 8 NSV un pārvadātājam 8 NSV – 14 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.36.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu no 2% līdz 25% (neieskaitot)

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.37.pants

Autopārvadājuma veikšana, pārsniedzot noteikto TL (TL sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamo augstumu sākot no 25%

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 54.38.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums