parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Priekšrocības / aizlieguma / rīkojuma / norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 74.1.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka)

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 74.1.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 207 Ceļa zīme 207.ceļa zīmi (TL neapturēšana) (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 74.2.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 207 Ceļa zīme 207.ceļa zīmi (TL neapturēšana)

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 74.2.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 207 Ceļa zīme 207.ceļa zīmi (TL neapturēšana noteiktajā vietā)

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 74.3.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 302 Ceļa zīme 302., 303 Ceļa zīme 303., 304 Ceļa zīme 304., 306 Ceļa zīme 306., 307 Ceļa zīme 307., 308 Ceļa zīme 308., 310 Ceļa zīme 310., 311 Ceļa zīme 311., 312 Ceļa zīme 312., 313 Ceļa zīme 313., 314 Ceļa zīme 314., 315 Ceļa zīme 315., 316 Ceļa zīme 316., 317 Ceļa zīme 317., 318 Ceļa zīme 318., 331 Ceļa zīme 331., 332 Ceļa zīme 332., 333 Ceļa zīme 333. vai 334 Ceļa zīme 334.ceļa zīmi (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 75.1.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 302 Ceļa zīme 302., 303 Ceļa zīme 303., 304 Ceļa zīme 304., 306 Ceļa zīme 306., 307 Ceļa zīme 307., 308 Ceļa zīme 308., 310 Ceļa zīme 310., 311 Ceļa zīme 311., 312 Ceļa zīme 312., 313 Ceļa zīme 313., 314 Ceļa zīme 314., 315 Ceļa zīme 315., 316 Ceļa zīme 316., 317 Ceļa zīme 317., 318 Ceļa zīme 318., 331 Ceļa zīme 331., 332 Ceļa zīme 332., 333 Ceļa zīme 333. vai 334 Ceļa zīme 334.ceļa zīmi

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 75.1.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 301 Ceļa zīme 301., 319 Ceļa zīme 319. vai 321 Ceļa zīme 321.ceļa zīmi (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 75.2.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 301 Ceļa zīme 301., 319 Ceļa zīme 319. vai 321 Ceļa zīme 321.ceļa zīmi

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 75.2.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 305 Ceļa zīme 305. vai 309. ceļa zīmi (velo/mopēds/gājējs)

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 75.3.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 401 Ceļa zīme 401., 402 Ceļa zīme 402., 403 Ceļa zīme 403., 404 Ceļa zīme 404., 405 Ceļa zīme 405., 406 Ceļa zīme 406., 407 Ceļa zīme 407., 408 Ceļa zīme 408., 410 Ceļa zīme 410., 411 Ceļa zīme 411., 420., 421 Ceļa zīme 421. vai 422. ceļa zīmi (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 76.1.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 401 Ceļa zīme 401., 402 Ceļa zīme 402., 403 Ceļa zīme 403., 404 Ceļa zīme 404., 405 Ceļa zīme 405., 406 Ceļa zīme 406., 407 Ceļa zīme 407., 408 Ceļa zīme 408., 410 Ceļa zīme 410., 411 Ceļa zīme 411., 420., 421 Ceļa zīme 421. vai 422. ceļa zīmi

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 76.1.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 413 Ceļa zīme 413., 414., 415 Ceļa zīme 415., 416. vai 417 Ceļa zīme 417.ceļa zīmi, (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 3

Ceļu satiksmes likumā 76.2.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 413 Ceļa zīme 413., 414., 415 Ceļa zīme 415., 416. vai 417 Ceļa zīme 417.ceļa zīmi

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 3

Ceļu satiksmes likumā 76.2.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 409 Ceļa zīme 409. ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku) (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 76.3.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 409 Ceļa zīme 409. ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku)

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 76.3.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 423 Ceļa zīme 423. ceļa zīmi

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 76.4.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 513., 514., 515., 516., 517. vai 518.ceļa zīmi (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 77.1.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 513., 514., 515., 516., 517. vai 518.ceļa zīmi (velo/mopēds)

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 77.1.2.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 501 Ceļa zīme 501., 503 Ceļa zīme 503. vai 504 Ceļa zīme 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu) (velo/mopēds)

Sods ir 2 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 77.2.1.pants

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 501 Ceļa zīme 501., 503 Ceļa zīme 503. vai 504 Ceļa zīme 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu)

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 77.2.2.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums