parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Noteikumu neievērošana attiecībā uz kravas autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Sods ir pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.1.pants

Kravas komercpārvadājuma veikšana, ja pārvadātājs nevar uzrādīt Eiropas Kopienas atļauju vai transportlīdzekļa vadītājs — Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.2.pants

Starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšana bez TL vadītāja atestāta

Sods ir vadītājam 6 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.3.pants

Starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšana, ja nevar uzrādīt TL vadītāja atestātu vai TL vadītāja atestāta apliecinātas kopijas

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.4.pants

Starptautiskā kravas pārvadājuma veikšana bez starptautisko kravas pārvadājumu atļaujas

Sods ir pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.5.pants

Kravas komercpārvadājuma veikšana bez speciālās atļaujas (licences)

Sods ir vadītājam/pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.6.pants

Kravas komercpārvadājuma veikšana bez licences kartītes

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.7.pants

Kravas pašpārvadājuma veikšana bez pašpārvadājumu sertifikāta

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 53.8.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums