parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

Sods ir 11 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.1.pants

Tāda Krievijas Federācijā reģistrēta TL neatļauta izmantošana ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts Latvijā (no 15.11.2023)

Sods ir 150 NSV – 400 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.1.1.pants

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.2.pants

Nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.3.pants

Numura zīmes neatbilst attiecīgā TL reģistrācijas dokumentiem

Sods ir 11 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.4.pants

Kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.5.pants

Numura zīme neatbilst valsts standartam, ir izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsargmateriāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā

Sods ir 11 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.6.pants

Braukšana ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.7.pants

Norīkojuma došana lietot TL, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā (sods īpašniekam)

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.8.pants

M1 un N1 kategorijas automobiļa, kas reģistrēts ārvalstī, izmantošana ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs — persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā TL ekspluatācijas nodokli

Sods ir 30 NSV – 80 NSV

Ceļu satiksmes likumā 72.9.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums