parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas)

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 54.1.pants

Iebraukšana vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, bez iemesla, ja ir 3 joslas

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 54.2.pants

Braukšana pa joslu, kad tas ir aizliegts (927 Ceļa zīme 927.zīme)

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 54.3.pants

Braukšana pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni, kad nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 54.4.pants

Braukšana pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 54.5.pants

Braukšana pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 54.6.pants

Braukšana starp joslām

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 54.7.pants

Braukšana pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem u.tml.

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 3

Ceļu satiksmes likumā 54.8.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums