parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 58.1.1.pants

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velosipēds)

Sods ir 2 NSV – 6 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 58.1.2.pants

Iebraukšana krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 58.2.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums