parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, fiz.persona

Sods ir 7 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.1.1.pants

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, jur.persona

Sods ir 7 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.1.2.pants

Ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšana, iznīcināšana, piegružošana, piesārņošana vai aizsprostošana, ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošana, piesārņošana vai uzaršana, materiālu vai priekšmetu novietošana ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī citu darbu veikšana, kas pasliktina satiksmes drošību, fiz.persona

Sods ir 14 NSV – 70 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.2.1.pants

Ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšana, iznīcināšana, piegružošana, piesārņošana vai aizsprostošana, ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošana, piesārņošana vai uzaršana, materiālu vai priekšmetu novietošana ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī citu darbu veikšana, kas pasliktina satiksmes drošību, jur.persona

Sods ir 140 NSV – 580 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.2.2.pants

Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošana, informācijas objektu un reklāmas objektu uzstādīšana ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī normatīvajos aktos reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem noteikto prasību neievērošana, fiz.persona

Sods ir 14 NSV – 58 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.3.1.pants

Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošana, informācijas objektu un reklāmas objektu uzstādīšana ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī normatīvajos aktos reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem noteikto prasību neievērošana, jur.persona

Sods ir 86 NSV – 860 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.3.2.pants

Normatīvajos aktos noteikto ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) pienākumu nepildīšana ceļa īpašniekam (pārvaldītājam), fiz.persona

Sods ir 14 NSV – 70 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.4.1.pants

Normatīvajos aktos noteikto ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) pienākumu nepildīšana ceļa īpašniekam (pārvaldītājam), jur.persona

Sods ir 140 NSV – 1400 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.4.2.pants

Pasākumu neveikšana, lai aizliegtu vai ierobežotu TL satiksmi, ceļa īpašniekam (pārvaldītājam) fiz. vai jur. personai

Sods ir 14 NSV – 70 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.5.pants

To noteikumu pārkāpšana, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, sods darbu veicējam, fiz.persona

Sods ir 7 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.6.1.pants

To noteikumu pārkāpšana, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, sods darbu veicējam, jur.persona

Sods ir 14 NSV – 56 NSV

Ceļu satiksmes likumā 82.6.2.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums