parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

TL tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA)

Sods ir 11 NSV – 24 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.1.pants

Nav veikta TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, mopēda vadītājam (kurš nav TL īpašnieks (valdītājs, turētājs))

Sods ir 6 NSV – 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.2.d1.pants

Nav veikta TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, cita TL vadītājam (kurš nav TL īpašnieks (valdītājs, turētājs))

Sods ir 17 NSV – 24 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.2.d2.pants

TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšana, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē, kravas automobiļa vai autobusa, kura pilna masa pārsniedz 12 t., īpašniekam (valdītājam, turētājam)

Sods ir 80 NSV – 140 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.2.1.d1.pants

TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšana, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē, mopēda īpašniekam (valdītājam, turētājam)

Sods ir 25 NSV – 40 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.2.1.d2.pants

TL īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšana, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē, cita veida TL īpašniekam (valdītājam, turētājam) vai tādam tirdzniecības uzņēmumam (komersantam), kuram TL nodots tirdzniecībā

Sods ir 70 NSV – 130 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.2.1.d3.pants

Nav OCTA (kravas auto / autobuss, pilna masa > 12 t), īpašniekam

Sods ir 80 NSV – 140 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.2.3.pants

Nav OCTA, īpašniekam un tirdzniecības uzņēmumam, ja tirdzniecībā

Sods ir 70 NSV – 130 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.2.4.pants

Braukšana tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.3.pants

Braukšana tumšajā laikā ar TL, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.4.pants

Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.5.pants

Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos ar TL, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.6.pants

Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.7.pants

Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.8.pants

Braukšana gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar TL, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.9.pants

Braukšana lietus vai snigšanas laikā ar TL, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.10.pants

Braukšana ar TL, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai braukšana ar TL sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu

Sods ir 11 NSV – 17 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.11.pants

Braukšana ar TL, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu vai ugunsdzēšamo aparātu

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.12.pants

Braukšana ar TL bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.13.pants

Braukšana 01.12-01.03 ar automobili vai autobusu, masa < 3.5 tonnas un nav aprīkots ar ziemas riepām

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.14.pants

Braukšana 01.05-01.10 ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.15.pants

Braukšana ar antiradaru

Sods ir 11 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.16.pants

Braukšana ar TL, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai kuram ir speciālais krāsojums, ja nav operatīvais TL

Sods ir 28 NSV – 86 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 71.17.pants

Norīkojuma došana lietot TL, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai nav valsts tehniskā apskate

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Ceļu satiksmes likumā 71.18.pants

Braukšana ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām

Sods ir 17 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.19.pants

Ja ir nepietiekams riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību (fiz.persona)

Sods ir 11 NSV – 28 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.20.1.pants

Ja ir nepietiekams riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību (jur.persona)

Sods ir 14 NSV – 140 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 71.20.2.pants

Par TL izmantošanu ceļu satiksmē, kura radītais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos vai izgatavotāja noteikto

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV – 10 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.21.1.pants

Par TL izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir trokšņa slāpēšanas sistēmas elementu bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV – 10 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.21.2.pants

Par TL izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav aprīkots ar kādu no trokšņa slāpēšanas sistēmas elementiem

Sods ir 8 NSV – 17 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.22.1.pants

Par TL izmantošanu ceļu satiksmē, kura trokšņa slāpēšanas sistēmā ievietotas vai uzstādītas sastāvdaļas vai materiāli, kas īslaicīgi nodrošina zemāku trokšņa līmeni

Sods ir 8 NSV – 17 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.22.2.pants

Par TL izmantošanu ceļu satiksmē, kuram veikta trokšņa slāpēšanas sistēmas neatļauta pārbūve

Sods ir 8 NSV – 17 NSV

Punktu skaits:

Ceļu satiksmes likumā 71.22.3.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums