parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo TL noteikumu pārkāpšana

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā

Sods ir 11 NSV – 17 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 56.1.pants

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 56.2.pants

Traucējumu radīšana apdzenošā TL vadītājam, palielinot ātrumu vai mainot trajektoriju

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 56.3.pants

Apdzīšana regulējamos vai neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 56.4.pants

Apdzīšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 56.5.pants

Apdzīšana tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 56.6.pants

Apdzīšana uz gājēju pārejām un kur bīstami

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 56.7.pants

Apdzīšana pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Punktu skaits: 6

Ceļu satiksmes likumā 56.8.pants

Ceļa nedošana pretim braucošā TL vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 56.9.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums