parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Sods ir 6 NSV – 28 NSV

Punktu skaits: 4

Ceļu satiksmes likumā 52.1.1.pants

Luksofora aizliedzošais signāls (velosipēds vai elektroskrejritenis)

Sods ir 3 NSV – 14 NSV

Ceļu satiksmes likumā 52.1.2.pants

Luksofora papildsekcijā nav zaļā bulta

Sods ir 6 NSV – 11 NSV

Punktu skaits: 2

Ceļu satiksmes likumā 52.2.pants

Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 52.3.pants

Nepakļaušanās prasībai apturēt transportlīdzekli

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 52.4.pants

Bēgšana (izņemot velosipēdu)

Sods ir 240 NSV – 400 NSV un vadīšanas tiesības 5 g.

Punktu skaits: 8

Ceļu satiksmes likumā 52.5.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums