parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Ceļa nedošana vilcienam

Sods ir 28 NSV – 56 NSV

Punktu skaits: 4

Ceļu satiksmes likumā 61.1.pants

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signāls

Sods ir 8 NSV – 14 NSV

Punktu skaits: 4

Ceļu satiksmes likumā 61.2.pants

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz vietu, kur jāaptur TL

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 61.3.pants

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 61.4.pants

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz pārbrauktuves

Sods ir 11 NSV – 17 NSV

Ceļu satiksmes likumā 61.5.pants

TL apbraukšana, kuri apturēti pirms pārbrauktuves

Sods ir 11 NSV

Punktu skaits: 4

Ceļu satiksmes likumā 61.6.pants

Barjeras patvaļīga atvēršana, apbraukšana vai sliežu šķērsošana neparedzētās vietās

Sods ir 28 NSV – 56 NSV un tiesības 6–12 mēn.

Punktu skaits: 6

Ceļu satiksmes likumā 61.7.pants

Transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu u.tml. vešanu pāri pārbrauktuvei

Sods ir 8 NSV – 56 NSV

Ceļu satiksmes likumā 61.8.pants

Pārbrauktuves šķērsošana bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar TL, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus

Sods ir 8 NSV – 56 NSV

Ceļu satiksmes likumā 61.9.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums