parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 67.1.pants

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 67.2.pants

Braukšanas mācīšana ar TL, ar kuru nav atļauts, vai kurš nav aprīkots atbilstoši prasībām

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 67.3.pants

Braukšanas mācīšana personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 67.4.pants

Braukšanas mācīšana uz ceļiem, ja persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 67.5.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums