parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Noteikumu neievērošana attiecībā uz pasažieru autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Sods ir pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.1.pants

Pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja pārvadātājs nevar uzrādīt Eiropas Kopienas atļauju vai TL vadītājs — Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātu kopiju

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.2.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez Eiropas Kopienas atļaujas vai bez Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.3.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja nevar uzrādīt atļauju pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.4.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana, ja pieturvietas dalībvalstī neatbilst izsniegtajai atļaujai

Sods ir vadītājam 6 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.5.pants

Starptautiskā pasažieru komercpārvadājuma veikšana bez paredzētā brauciena formulāra

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.6.pants

Pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšana bez speciālās atļaujas (licences), pasažieru komercpārvadājumu ar autobusu turpināšana pēc speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas, anulēšanas vai termiņa izbeigšanās

Sods ir vadītājam/pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.7.pants

Pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšana bez licences kartītes

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.8.pants

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana bez apliecinājuma

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.9.pants

Pasažieru pašpārvadājuma veikšana bez pašpārvadājumu sertifikāta

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 55.10.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums