parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem gaišajā laikā

Sods ir Brīdinājums vai 2 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.1.pants

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm tumšajā laikā / nepietiekamas redzamības apstākļos

Sods ir 8 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 64.2.pants

Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.3.pants

Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem, ja pretim braucošā TL vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.4.pants

Apstāšanās uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.5.pants

Stāvēšana uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 11 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.6.pants

Apstāšanās apdzīvotās vietās uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 8 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.7.pants

Stāvēšana apdzīvotās vietās uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces

Sods ir 11 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.8.pants

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos/priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot tumšajā laikā

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.9.pants

Prožektora vai grozāmluktura iedegšana TL, kam nav piešķirts operatīvā TL statuss

Sods ir 6 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.10.pants

Avārijas gaismas signalizācijas neiedegšana vai avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam TL gaišajā laikā

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 64.11.pants

Avārijas gaismas signalizācijas neiedegšana vai avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam TL tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos

Sods ir 6 NSV

Punktu skaits: 1

Ceļu satiksmes likumā 64.12.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums