parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

TL vadītāju minimālā vecuma neievērošana

Sods ir 14 NSV – 42 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.1.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.2.1.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 1-2 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.2.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 2 st. un vairāk, ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.3.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par 50% vai vairāk bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 st.

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.4.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.2.5.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 1-2 st., ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.6.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 2 st. un vairāk, ja pagarinājums ir atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.7.pants

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas pagarinātā laikaposma (10 st.) pārsniegšana par 50% bez pārtraukuma vai atpūtas, kas ir vismaz 4,5 st.

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.2.8.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 4 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.3.1.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 4-9 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.3.2.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 9-14 st.

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.3.3.pants

Iknedēļas TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25% un vairāk

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.3.4.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 10 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.4.1.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā maksimālā kopējā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 10-15 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.4.2.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 15-22,5 st.

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.4.3.pants

2 secīgu nedēļu laikā uzkrātā TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par 25% un vairāk

Sods ir 28 NSV – 56 NSV vadītājam un 86 NSV – 140 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.4.4.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku līdz 30 min., neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.5.1.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 0,5-1,5 st., neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.5.2.pants

Nepārtraukta TL vadīšanas laikposma pārsniegšana par laiku 1,5 st. vai vairāk, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.5.3.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.6.1.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku 1-2,5 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.2.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 11 st., ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts, saīsināšana par laiku 2,5 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.3.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.6.4.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.5.pants

Saīsinātā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.6.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.6.7.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.8.pants

Sadalītā ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 3 st. + 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.9.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku līdz 1 st., ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.6.10.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 1-2 st., ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.11.pants

Ikdienas atpūtas laikposma, kas ir vismaz 9 st., saīsināšana par laiku 2 st. un vairāk, ja TL vada vairāki TL vadītāji

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.6.12.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku līdz 2 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.7.1.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku 2-4 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.2.pants

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 24 st., saīsināšana par laiku 4 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.3.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku līdz 3 st., ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.7.4.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku 3-9 st., ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.5.pants

Iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir 45 st., saīsināšana par laiku 9 st. vai vairāk, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.6.pants

Atbilstošas atpūtas laikposma kompensācijas neizmantošana, ja ir izmantoti divi secīgi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.7.pants

Regulārā iknedēļas atpūtas laikposma un jebkura iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir ilgāks par 45 st., izmantošana transportlīdzeklī

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.7.8.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz 3 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.8.1.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku 3-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.8.2.pants

6 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.8.3.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku līdz 3 st.

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Ceļu satiksmes likumā 80.9.1.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku 3-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.9.2.pants

12 secīgu 24 st. periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.9.3.pants

Nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 st. periodiem saīsināšana par laiku 2-4 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.10.1.pants

Nedēļas atpūtas perioda pēc 12 secīgiem 24 st. periodiem saīsināšana par laiku 4 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.10.2.pants

No pulksten 22.00 līdz 06.00 TL vadīšanas laikposms pārsniedz 3 st. pirms pārtraukuma par laiku līdz 1,5 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.11.1.pants

No pulksten 22.00 līdz 06.00 TL vadīšanas laikposms pārsniedz 3 st. pirms pārtraukuma par laiku 1,5 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.11.2.pants

Algas sasaistīšana ar nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

Sods ir 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.12.pants

TL vadītāja darba organizācijas neesība vai neatbilstība, ja TL vadītājam netiek doti atbilstoši norādījumi, kas tam ļauj ievērot tiesību aktus

Sods ir 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.13.1.pants

TL vadītāja darba neorganizēšana tā, lai TL vadītājs varētu atgriezties darba devēja darbības centrā vai savā dzīvesvietā

Sods ir 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.13.2.pants

Izmaksu par izmitināšanu ārpus TL nekompensēšana

Sods ir 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.13.3.pants

Maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 8-12 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.14.1.pants

Maksimālā 48 stundu nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 12 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.14.2.pants

Maksimālā 60 st. nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 5-10 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.15.1.pants

Maksimālā 60 st. nedēļas darba laika pārsniegšana par laiku 10 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.15.2.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir 6-9 st., par laiku 10-20 min.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.16.1.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir 6-9 st., par laiku 20 min. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.16.2.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir vairāk nekā 9 st., par laiku 15-25 min.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.17.1.pants

Obligātā pārtraukuma samazināšana, ja darba laiks ir vairāk nekā 9 st., par laiku 25 min. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.17.2.pants

Dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 st., kad TL vadītājs veic nakts darbu, par laiku 1-3 st.

Sods ir 8 NSV – 14 NSV vadītājam un 14 NSV – 42 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.18.1.pants

Dienas darba laika pārsniegšana katrās 24 st., kad TL vadītājs veic nakts darbu, par laiku 3 st. vai vairāk

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.18.2.pants

Darba laika uzskaites datu viltošana vai atteikšanās uzrādīt uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajām kontroles institūcijām

Sods ir 14 NSV – 28 NSV vadītājam un 42 NSV – 86 NSV pārvadātājam

Ceļu satiksmes likumā 80.19.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums